Handige adressen

Handige adressen

Lokaal Gemeente Breda
www.breda/bredapas
www.breda.nl/centraal-onthaal

ATEA-groep
www.ateagroep.nl
Riethil 11 – Breda
(076) 578 51 00
ATEA is het leerwerkbedrijf van Breda en staat voor Activering Training en Arbeidsbemiddeling. Doel is om mensen zonder werk weer een plek te geven op de arbeidsmarkt.

IMW (Instituut voor Maatschappelijk Welzijn)
www.imwbreda.nl
Willemstraat 20
(076) 530 58 88
Informatie, advies, begeleiding bij ‘dreigende’ schulden. Inloopspreekuren op één van de bureaus. Ook huisbezoeken mogelijk.

Sociale Raadslieden
www.sociaalraadslieden.nl
(076) 530 58 88
Hulp bij het invullen van formulieren of bij de toepassing van een regeling. Inloopspreekuren op één van de bureaus.

HIBO
www.hibo-breda.nl
hibo.breda@gmail.com
Voor hulp bij acute financiële nood door bijzondere problemen en/of omstandigheden kan de hulpverlening zoals bijvoorbeeld IMW, SMO, Annahuis een beroep doen op HIBO door een aanvraag in te dienen voor haar cliënten woonachtig in Breda.

Kredietbank West-Brabant
www.kredietbankwestbrabant.nl
Stadskantoor – telefoon: 14 076
Hulp bij schulden. De hulp kan bestaan uit het geven van een advies, hulp bij het treffen van betalingsregelingen, hulp bij het beheren van de financiën (budgetbeheer of budgetcursus) of het aanvragen van een schuldregelingstraject.
Aanmelden voor een gesprek via het aanmeldformulier op de website of op te halen bij de balie in het Stadskantoor. Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvangt u binnen twee weken een uitnodiging voor een gesprek.

MargeinBeeld2
www.margeinbeeld2.nl
Netwerk van vrijwilligersorganisaties die zich inzet voor mensen die in de marge leven in armoede. Doel is armoede en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden.

Het Annahuis
www.annahuis.nl
Haagweg 3 – (076) 521 79 64
Ondersteuning voor mensen als het gaat om onrecht en uitsluiting, mensen die in de knoop zitten of lotgenoten- contact. Open op maandag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur voor de inloopochtend en op afspraak van 13.00-16.00 uur. STRAATRAAD elke woensdagmorgen. Inloopatelier elke donderdagmiddag. Mogelijkheid tot douchen bij de GGD.

Straatrakker
www.straatrakker.com
Haagweg 3 – (076) 521 79 64
Een tijdelijke opvang voor honden in Breda. De opvang is gericht op de honden van baasjes die,door Omstandigheden, tijdelijke niet voor hun hond kunnen zorgen.Hier bij is te denken aan het ingaan ingaan van een traject voor dak en/thuislozen,detentie of opnamen bij Novadic-Kentron of GGZ.

Stichting Tientjes
www.tientjesbreda.nl
NLP-opleidingen en empowerment-trainingen. U krijgt een opleiding en doet er iets moois voor terug in de maatschappij of in overleg met Sociale dienst of UWV. Deelname kost een tientje per jaar.

Stichting Leergeld
www.leergeld.nl
Postbus 8736 – 4820 BA Breda
(076) 565 27 20
Materiële en/of financiële hulp voor ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wat betreft deelname aan schoolse en buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld tweedehands fiets, schoolkosten).

Humanitas Breda
www.humanitas.nl/afdeling/breda
Heemskerkstraat 55 – (076) 561 46 93
Projecten variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid, van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

De Voedselbank
www.voedselbankbreda.nl
Koele Mei 2 (afhaaladre
Zustersveld 26 (aanmelding)
(076) 571 54 58
Gratis voedselpakket voor mensen die tijdelijk niet voldoende geld hebben om eten te kopen. Op vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur is er bij de Voedselbank een maatschappelijk werker aanwezig van het IMW. De aanmelding voor het voedselpakket verloopt via het IMW. Bezoekadres voor indicaties: Zustersveld 26, 4816 JA Breda.

STOB: Steunpunt ongedocumenteerden Breda e.o.
www.stichtinglos.nl

Adriaan van Bergenstraat 230
06 23 69 21 69 (tijdens spreekuren)
Begeleiding, doorverwijzing, advisering over rechten van mensen zonder verblijfsvergunning.
Spreekuren: maandagmiddag 14:00-16:00 uur; donderdagmorgen 10:00-12:00 uur

KBO Kring Breda
www.kbo-brabant.nl
(073) 644 40 66
Vereniging voor senioren vanaf 50 jaar. Senioren ontmoeten elkaar, doen samen aan ontspanning en sport, nemen deel aan culturele- en zingevingsactiviteiten.
Daarnaast worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.

Stichting WW Help ons Helpen
www.swwhoh.nl
Gieterijstraat 10
06 28 82 32 24
Helpt mensen met een laag inkomen met tweedehands spullen voor een zeer lage prijs. Ook hulp en advies aan mensen bij het inrichten van hun woning op praktisch gebied.

Emmaus Breda
www.emmaus-langeweg.nl
Veilingkade 7 (076) 572 99 90
Haagdijk 264 / (076) 514 42 50
Kringloopwinkel Veilingkade:
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Vincentius Vereniging Breda
www.vincentiusbreda.nl
Vincentius Vereniging Breda – Koele Mei 2 (076) 521 50 36
De Vincentius Vereniging, bestaande uit alleen maar vrijwilligers, zet zich in voor mensen in (tijdelijke) nood, zowel materieel als financieel. Voor mensen, die tussen wal en schip vallen en waar een snelle oplossing noodzakelijk is. De Vincentius Vereniging krijgt gebruikte goederen aangeboden, zoals kleding, huishoudelijke spullen, boeken, meubels e.d. van particulieren en bedrijven. De opbrengst van de kringloopwinkel “De Vince” wordt gebruikt voor de hulpverlening. Op verzoek komen de vrijwilligers overtollige goederen bij u ophalen. Kringloopwinkel. Openingstijden: woensdag van 13.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00-16.00 uur.

Vindingrijk
www.vindingrijkkringloop.nl
Riethil 6 – (076) 578 53 85
Kringloopwinkel. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
11.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Terre des Hommes
www.terredeshommes.nl
Hooghout 54 – (076) 513 84 45
Kringloopwinkel openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur.

Straatraad
www.straatkrantbreda.nl
Haagweg 3 – (076) 521 79 64
Elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur vergadert de Straatraad in het Annahuis.
Dak- en thuislozen zitten wekelijks om tafel met beleidsmakers, hulpverleners en geïnteresseerden.

Diaconie Protestantse gemeente Breda
www.protestantsegemeentebreda.nl
06 48 76 43 55
Een luisterend oor en ondersteuning voor mensen die in de marge van de maatschappij zijn geraakt.

Leger des Heils
www.legerdesheils.nl
(076) 587 09 42 of (076) 887 18 36
Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst. Na afloop is er gelegenheid voor een gesprek en is er koffie. Daarnaast is er een creaclub, computerclub, Raad en Daad balie en zijn er nog veel meer activiteiten.

Werk aan de Wijk
www.werkaandewijk.nl
(076) 578 09 60
Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u tegen een laag uurtarief, gebruik maken van de dienstenservice van Werk aan de wijk.
De diensten worden uitgevoerd door o.a. wijkbewoners.

Landelijk

Nibud
www.nibud.nl
voor informatie over omgaan met geld en tips over het aanvragen van tegemoetkomingen.

Bereken Uw recht
www.nibud.nl/berekenuwrecht
voor meer informatie over landelijke tegemoetkomingen.

Toeslagen belastingdienst
www.toeslagen.nl
voor meer informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Werk en uitkering
www.werk.nl
Voor het zoeken naar werk en het aanvragen van een uitkering

Uw adres ook op deze pagina, vul onderstaand formulier in om een aanvraag te sturen.

 

* verplichte velden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.