Doneer € -

 

Samen armoede bestrijden en bespreekbaar maken

Inleiding
Stichting Meer met Minder zet zich in voor mensen die in een sociaal- maatschappelijk kwetsbare positie verkeren, met speciale aandacht voor mensen die in armoede leven. Stichting Meer met Minder tracht de armoede in Breda te bestrijden en bespreekbaar te maken alsmede de inwoners van Breda die het op financieel en materieel opzicht moeilijk hebben een stem en een podium te geven in de meest ruime zin van het woord.   Heb je een vraag of een probleem neem dan contact met ons op via  telefoon: 06-83180614 of via mail: susanne@stichtingmeermetminder.nl

Wij ontvangen steun en hulp voor onze mensen en onze organisatie van o.a.: Nationaal Fonds Kinderhulp, ANWB Kinderfietsenplan, Stichting Armoedefonds, Jeugdfonds Sport en Cultuur, MWK (o.a. project BOKS), Sportenoplocaties, diverse andere organisaties, vrijwilligers en particulieren.

Uw bijdrage zal gebruikt worden voor hulp aan mensen die op of onder de armoedegrens moeten leven. Onze hulp is altijd praktisch, wij geven nooit rechtstreeks geld aan de mensen.